Vyberte stránku

Na konci března to celé začalo. Dozvěděl jsem se o Fridays for future. Předtím jsem nikdy o ničem takovém neslyšel. Když jsem si proto rozklikl příspěvek na FB, ohledně otevřené schůzky v Olomouci, neváhal jsem ani minutu a ještě ten den jsem tam vyrazil v doprovodu mé dobré kamarádky.

Po asi hodinové schůzce zdejších studentů, kteří již předtím pořádali globální stávku za klima, jsem se rozhodl, že toto téma nemůže zůstat ani u nás ve Valmezu bez upozornění. Rozjeli jsme proto hned druhý den na „obchodce“ petici na podporu ekologického myšlení, která zahrnovala požadavek, aby do školy byly zakoupeny koše na tříděný odpad. Pro mě osobně bylo nepochopitelné, že v době, kdy by se právě myšlenka třídění odpadu měla na školách a veřejných institucích brát jako samozřejmost, se u nás na škole na toto téma moc nebere ohled, jak z řad studentů tak i vedení školy. Proto jsme chtěli jednat, a to rychle.

Ráno před školou jsem během chvilky napsal onu petici. Během dvou dnů se na ní podepsalo přes 210 studentů i se dvěma podpisy našich učitelů. Přestože jsme měli nachystaný jiný typ petice přímo pro učitelský sbor, k jejich rukou se nakonec nedostala. Vedení obchodní akademie s námi bylo ochotno jednat a popř. si vyslechnout náš návrh na systém vynášení odpadu. Sešli jsme se proto s panem ředitelem Kubíčkem, v doprovodu paní učitelky Kadlové a Čtveráčkové, který si vyslechl náš plán s orientačními propočty cen na nákup košů a následný odvoz odpadu. K návrhu se nám pan ředitel vyjádřil tak, že se pokusí do konce školního roku zřídit ve vestibulu místo, kde by mohly být větší koše na tříděný odpad, a to konkrétně plasty, papíry a popř. bioodpad. Náš návrh počítal s tím, že budou koše v dalším školním roku pořízeny na každé patro školy a v případě, že by bylo vedení školy ochotno zafinancovat větší sumu na podporu ekomyšlení a třídění odpadu na škole, tak dokonce i do každé kmenové třídy. V současnosti je tedy na tahu vedení školy, které se, doufejme, v co nejbližší době začne tímto tématem zabývat.